Hana Hegerová

Po ukončení strednej školy (gymnázium v Komárne) pracovala ako úradníčka. Po absolvovaní konzervatória v Bratislave (dramatický odbor) začala pôsobi v Divadle Petra Jilemnického v Žiline, kde zotrvala v činoherných rolách p䝻 sezón.

Vlastným menom Carmen Farkašová, je slovenská a česká speváčka-šansonierka a herečka.

Spevácky debutovala roku 1957 v bratislavskej Tatra revui. V rokoch 1958-1961 účinkovala v divadle Rokoko v Prahe. Najmä ako divadelná a filmová herečka využívala šansón od domácich autorov aj od zahraničných ako Édith Piaf, Jacquesa Brela a ïalších. Jej dramatická interpretácia piesní zaujala publikum aj kritiku.

V rokoch 1961 – 1966 pôsobila v pražskom divadle Semafor. V roku 1965 mala s Miroslavom Horníèkom recitál H & H´65. Po skončení angažmánu v divadle sa venovala sólovým koncertom najmä v zahraničí (Belgicko, SRN, Švajèiarsko).

V rokoch 1967 – 1969 bola na stáži v parížskej Olympii. V nasledujúcich rokoch mala koncerty napríklad v Argentíne, Kanade, Poľsku i Sovietskom zväze. V súčasnosti je ako pozoruhodná stálica šansónu uznávaná hlavne v nemecky hovoriacich krajinách, kde často koncertuje.

[gallery_lemongrid images=”4542,4543,4544″ cell_height=”180″ space=”0″ element_id=”1507389044901-060f1d52-53d9″ template=”{“template“:“gallery_lemongrid.php“}”]

Zakúpte si lístok na predstavenie

Momentálne nie je dostupné žiadne predstavemie daného interpreta.